Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

J20.6Akutni bronhitis izazvan rinovirusom - Bronchitis rhinoviralis acuta

J20.2Akutni bronhitis izazvan streptokokom - Bronchitis streptococcica acuta

J20.4Akutni bronhitis izazvan virusom parainfluence - Bronchitis acuta per virus parainfluenzae

J20.9Akutni bronhitis, neoznačen - Bronchitis acuta non specificata

J00Akutni nazofaringitis - Nasopharyngitis acuta (common cold)

J05.0Akutno opstruktivno zapaljenje grkljana (krup) - Laryngitis obstructiva (croup)

J05Akutno opstruktivno zapaljenje grkljana (krup) i epiglotisa - Laryngitis obstructiva acuta (croup) et epiglotitis

J02.8Akutno zapaljenja ždrela uzrokovano drugim označenim organizmima - Pharyngitis acuta organismis specificatis aliis excitata

J02.9Akutno zapaljenja ždrela, neoznačeno - Pharyngitis acuta non specificata

J04.1Akutno zapaljenje dušnika - Tracheitis acuta

J05.1Akutno zapaljenje epiglotisa - Epiglottitis acuta

J04.0Akutno zapaljenje grkljana - Laryngitis acuta

J04Akutno zapaljenje grkljana i dušnika - Laryngitis acuta et tracheitis acuta

J04.2Akutno zapaljenje grkljana i dušnika - Laryngotracheitis acuta

J06.0Akutno zapaljenje grkljana i ždrela - Laryngopharyngitis acuta

J03Akutno zapaljenje krajnika - Tonsillitis acuta

J03.8Akutno zapaljenje krajnika uzrokovano drugim označenim organizmima - Tonsillitis acuta propter organismos specificatos alios

J03.9Akutno zapaljenje krajnika, neoznačeno - Tonsillitis acuta non specificata

J01Akutno zapaljenje sinusa - Sinusitis acuta

J01.1Akutno zapaljenje sinusa čela - Sinusitis frontalis acuta

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: