Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

J04.2Akutno zapaljenje grkljana i dušnika - Laryngotracheitis acuta

J05Akutno opstruktivno zapaljenje grkljana (krup) i epiglotisa - Laryngitis obstructiva acuta (croup) et epiglotitis

J05.0Akutno opstruktivno zapaljenje grkljana (krup) - Laryngitis obstructiva (croup)

J05.1Akutno zapaljenje epiglotisa - Epiglottitis acuta

J06Akutne infekcije gornjih disajnih puteva, višestrukih i neoznačenih lokalizacija - Infectiones tractus respiratorii superioris acutae et locorum multiplicium non specificatorum

J06.0Akutno zapaljenje grkljana i ždrela - Laryngopharyngitis acuta

J06.8Druge akutne infekcije gornjih disajnih puteva višestrukih lokalizacija - Infectiones tractus respiratorii superioris acutae aliae, locorum multiplicium

J06.9Akutna infekcija gornjih disajnih puteva, neoznačena - Infectio tractus respiratorii superioris acuta non specificata

J09Influenca, avijarni virus identifikovan - Influenza, virus aviaris identificatum

J10Influenca, ostali virus identifikovan - Influenza, virus identificatum alium

J10.0Influenca sa zapaljenjem pluća, drugi virus influence identifikovan - Influenza cum pneumonia, virus influenzae identificatum alium

J10.1Influenca sa drugim disajnim smetnjama, drugi virus influence identifikovan - Influenza cummanifestationibus respiratoriis aliis virus influenzae aliud identificatum

J10.8Influenca sa drugim smetnjama, drugi virus influence identifikovan - Influenza cum manifestationibus allis, virus influenzae aliud identificatum

J11Influenca, virus neidentifikovan - Influenza, virus non identificatum

J11.0Influenca sa zapaljenjem pluća, virus neidentifikovan - Influenza cum pneumonia, virus non identificatum

J11.1Influenca sa drugim disajnim smetnjama, virus neidentifikovan - Influenza cum manifestationibus respiratoriis aliis, virus non identificatum

J11.8Influenca sa drugim smetnjama, virus neidentifikovan - Influenza cum manifestationibus aliis, virus non identificatum

J12Ostalo virusno zapaljenje pluća - Pneumonia viralis alia

J12.0Zapaljenje pluća izazvano adenovirusom - Pneumonia adenoviralis

J12.1Zapaljenje pluća izazvano sincicijalnim virusom - Pneumonia syncytioviralis

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: