Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

I21.4Akutani subendokardijalni infarkt miokarda - Infarctus myocardii subendocardialis acutus

I24.9Akutna ishemijska bolest srca, neoznačena - Morbus cordis ischaemicus acutus non specificatus

I01.9Akutna reumatska bolest srca, neoznačena - Morbus cordis rheumaticus acutus non specificatus

I21Akutni infarkt miokarda - Infarctus myocardii acutus

I21.9Akutni infarkt miokarda, neoznačen - Infarctus myocardii acutus non specificatus

I21.1Akutni transmuralni infarkt donjeg zida miokarda - Infarctus myocardii transmuralis acutus parietis inferioris

I21.2Akutni transmuralni infarkt drugih delova miokarda - Infarctus myocardii transmuralis acutus, partium aliarum

I21.3Akutni transmuralni infarkt neoznačenog mesta miokarda - Infarctus myocardii transmuralis acutus, loci non specificati

I21.0Akutni transmuralni infarkt prednjeg zida miokarda - Infarctus myocardii anterioris transmuralis acutus

I33Akutno i subakutno zapaljenje endokarda - Endocarditis acuta et subacuta

I33.0Akutno i subakutno zarazno zapaljenje endokarda - Endocarditis infectiva acuta et subacuta

I30.0Akutno idiopatsko zapaljenje perikarda, neoznačeno - Pericarditis idiopathica acuta non specificata

I01.0Akutno reumatsko zapaljenje perikarda - Pericarditis rheumatica acuta

I01.2Akutno reumatsko zapaljenje srčanog mišića - Myocarditis rheumatica acuta

I01.1Akutno rumatsko zapaljenje endokarda - Endocarditis rheumatica acuta

I33.9Akutno zapaljenje endokarda, neoznačeno - Endocarditis acuta non specificata

I30Akutno zapaljenje perikarda - Pericarditis acuta

I30.9Akutno zapaljenje perikarda , neoznačeno - Pericarditis acuta non specificata

I40Akutno zapaljenje srčanog mišića - Myocarditis acuta

I40.9Akutno zapaljenje srčanog mišića, neoznačeno - Myocarditis acuta non specificata

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: