Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

I84.6Zaostale kožne priraslice hemoroida - Accessiones haermorrhoidum residuales dermaticae

I70.2Ateroskleroza arterija ruku i nogu - Ahtherosclerosis arteriarum extremitatum

I25.4Aneurizma koronarne arterije - Aneurisma arteriae coronariae

I28.1Aneurizma plućne arterije - Aneurisma arteriae pulmonalis

I25.3Aneurizma - Aneurisma cordis

I71.4Aneurizma trbušnog dela aorte bez pomena o rupturi - Aneurysma aortae abdominalis non ruptum

I71.3Ruptura aneurizme trbušnog dela aorte - Aneurysma aortae abdominalis ruptum

I71.0Rascijepljena aneurizma aorte bilo koji dio - Aneurysma aortae dissectum

I79.0*Aneurizma aorte u drugim bolestima - Aneurysma aortae in morbis alis

I71.9Aneurizma neoznačenog dela aorte bez pomena o rupturi - Aneurysma aortae non ruptum partis non specificatae

I71.8Ruptura aneurizme neoznačenog dela aorte - Aneurysma aortae ruptum partis non specificatae

I71.2Aneurizma grudnog dela aorte bez pomena o rupturi - Aneurysma aortae thoracalis non ruptum

I71.1Ruptura aneurizme grudnog dela aorte - Aneurysma aortae thoracalis ruptum

I71.6Aneurizma grudno-trbušnog dela aorte bez pomena o rupturi - Aneurysma aortae thoracoabdominalis non ruptum

I71.5Ruptura aneurizme grudno-trbušnog dela aorte - Aneurysma aortae thoracoabdominalis ruptum

I67.1Proširenje arterije mozga, bez rupture - Aneurysma cerebri non ruptum

I71Aneurizma i rascjep aorte - Aneurysma et dissectio aortae

I72.8Aneurizma i rascjep druge označene arterije - Aneurysma et dissectio arteriae aliae, specificatae

I72.0Aneurizma i rascjep karotidne arterije - Aneurysma et dissectio arteriae carotidis

I72.4Aneurizma i rascjep arterije donjeg ekstremiteta - Aneurysma et dissectio arteriae extremitatis inferioris

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: