Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

I23.1Defekt pretkomorne pregrade, kao komplikacija posle akutnog infarkta miokarda - Defectus septi atrialis ut complicatio post infarctum myocardii acutum

I23.2Defekt komorske pregrade, kao komplikacija posle akutnog infarkta miokarda - Defectus septi ventriculorum ut complicatio post infarctum myocardii acutum

I23.3Ruptura zida srca bez hemoperikarda, kao komplikacija posle akutnog infarkta miokarda - Ruptura parietis cordis sine haemopericardio ut complicatio post infarctum myocardii acutum

I23.4Ruptura tenzionih hordi srčanog zalistka, kao komplikacija akutnog infarkta miokarda - Ruptura chordae tendineae ut complicatio post infarctum myocardii acutum

I23.5Ruptura papilarnih mišića srčanog zalistka, kao komplikacija akutnog infarkta miokarda - Ruptura musculorum papillarium ut complicatio post infarctum myocardii acutum

I23.6Tromboza u pretkomori, aurikuli pretkomore i komori srca, kao komplikacije akutnog infarkta miokarda - Thrombosis atrii, auriculae atrii et ventriculi cordis ut complicatio post infarctum myocardii acutum

I23.8Druge komplikacije akutnog infarkta miokarda - Complicationes post infarctum myocardii acutum aliae

I24Ostale akutne ishemijske bolesti srca - Morbi cordis ischaemici acuti alii

I24.0Koronarna tromboza, bez infarkta miokarda - Thrombosis coronaria sine infarctu myocardii

I24.1Dreslerov sindrom - Syndroma Dressler

I24.8Drugi oblici akutne ishemijske bolesti srca - Formae aliae morbi cordis ischaemici acutui

I24.9Akutna ishemijska bolest srca, neoznačena - Morbus cordis ischaemicus acutus non specificatus

I25Hronična ishemijska bolest srca - Morbus cordis ischaemicus chronicus

I25.0Aterosklerozna kardiovaskularna bolest - Morbus cardiovascularis atheroscleroticus

I25.1Aterosklerotička bolest srca - Morbus cordis atheroscleroticus

I25.2Raniji infarkt miokarda - Infarctus myocardii antea

I25.3Aneurizma - Aneurisma cordis

I25.4Aneurizma koronarne arterije - Aneurisma arteriae coronariae

I25.5Ishemijska kardiomiopatija - Cardiomyopathia ischaemica

I25.6Asimptomatska ishemija miokarda - Ischaemia myocardii asymptomatica

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: