Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

I15.9Sekundarno povišen krvni pritisak, neoznačen - Hypertensio secundaria non specificata

I20Angina pektoris - Angina pectoris

I20.0Nestabilna angina pektoris - Angina pectoris non stabilis

I20.1Angina pektoris sa utvrđenim spazmom - Angina pectoris cum spasmo verificato

I20.8Drugi oblici angine pektoris - Angina pectoris, formae aliae

I20.9Angina pektoris, neoznačena - Angina pectoris non specificata

I21Akutni infarkt miokarda - Infarctus myocardii acutus

I21.0Akutni transmuralni infarkt prednjeg zida miokarda - Infarctus myocardii anterioris transmuralis acutus

I21.1Akutni transmuralni infarkt donjeg zida miokarda - Infarctus myocardii transmuralis acutus parietis inferioris

I21.2Akutni transmuralni infarkt drugih delova miokarda - Infarctus myocardii transmuralis acutus, partium aliarum

I21.3Akutni transmuralni infarkt neoznačenog mesta miokarda - Infarctus myocardii transmuralis acutus, loci non specificati

I21.4Akutani subendokardijalni infarkt miokarda - Infarctus myocardii subendocardialis acutus

I21.9Akutni infarkt miokarda, neoznačen - Infarctus myocardii acutus non specificatus

I22Ponovljen infarkt miokarda - Infarctus myocardii recidivus

I22.0Ponovljen infarkt prednjeg zida miokarda - Infarctus myocardii parietis anterioris recidivus

I22.1Ponovljen infarkt donjeg zida miokarda - Infarctus myocardii parietis inferioris recidivus

I22.8Ponovljen infarkt drugih delova miokarda - Infarctus myocardii recidivus, partium aliarum

I22.9Ponovljen infarkt neoznačenog mesta miokarda - Infarctus myocardii recidivus, loci non specificati

I23Komplikacije posle akutnog infarkta miokarda - Complicationes post infarctum myocardii acutum

I23.0Hemoperikard, kao komplikacija posle akutnog infarkta miokarda - Haemopericardium ut complicatio post infarctum myocardii acutum

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: