Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

I06.8Druge reumatske bolesti aortnog zaliska - Morbi valvulae aortae rheumatici alii

I06.9Reumatska bolest aortnog zaliska, neoznačena - Morbus valvulae aortae rheumaticus non specificatus

I07Reumatske bolesti trikuspidalnog zaliska - Morbi valvulae tricuspidalis rheumatici

I07.0Reumatsko suženje trikuspidalnog zaliska - Stenosis valvulae tricuspidalis rheumatica

I07.1Reumatska insuficijencija trikuspidalnog zaliska - Insufficientia valvulae tricuspidalis rheumatica

I07.2Reumatsko suženje i insuficijencija trikuspidalnog zaliska - Stenosis et insufficientia valvulae tricuspidalis rheumatica

I07.8Druge reumatske bolesti trikuspidalnog zaliska - Morbi valvulae tricuspidalis rheumatici alii

I07.9Reumatska bolest trikuspidalnog zaliska, neoznačena - Morbus valvulae tricuspidalis rheumaticus non specificatus

I08Višestruke bolesti zalistaka srca - Morbi valvularum cordis multiplices

I08.0Bolesti oba zalistka, mitralnog i aortnog - Morbi valvulae mitralis et valvulae aortae

I08.1Bolesti oba zalistka mitralnog i trikuspidalnog - Morbi valvulae mitralis et tricuspidalis

I08.2Bolesti oba zaliska, aortnog i trikuspidalnog - Morbi valvulae tricuspidalis et valvulae aortae

I08.3Kombinovani poremećaji mitralnih aortnih i trikuspidalnih zalistaka - Disordines valvularum mitralium, tricuspidalium et valvularum aortae combinati

I08.8Druge višestruke bolesti zalistaka - Morbi valvularum multiplices alii

I08.9Višestruka bolest zalistaka, neoznačena - Morbus valvulae multiplex non specificatus

I09Ostale reumatske bolesti srca - Morbi cordis rheumatici alii

I09.0Reumatsko zapaljenje srčanog mišića - Myocarditis rheumatica

I09.1Reumatske bolesti endokarda, zalistak neoznačen - Morbi endocardii rheumatici, valvula non specificata

I09.2Hronično reumatsko zapaljenje perikarda - Pericarditis rheumatica chronica

I09.8Druge označene reumatske bolesti srca - Morbi cordis rheumatici specificati, alii

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: