Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

I00Reumatska groznica bez oboljenja srca - Febris rheumatica sine morbo cordis

I01Reumatska groznica sa oboljenjem srca - Febris rheumatica cum morbo cordis

I01.0Akutno reumatsko zapaljenje perikarda - Pericarditis rheumatica acuta

I01.1Akutno rumatsko zapaljenje endokarda - Endocarditis rheumatica acuta

I01.2Akutno reumatsko zapaljenje srčanog mišića - Myocarditis rheumatica acuta

I01.8Druga akutna reumatska bolest srca - Morbus cordis rheumaticus acutus alius

I01.9Akutna reumatska bolest srca, neoznačena - Morbus cordis rheumaticus acutus non specificatus

I02Reumatska horeja - Chorea rheumatica

I02.0Reumatska horeja sa oboljenjem srca - Chorea rheumatica cum morbo cordis

I02.9Reumatska horeja bez oboljenja srca - Chorea rheumatica sine morbo cordis

I05Reumatske bolesti mitralnih zalistaka - Morbi valvularum mitralis rheumatici

I05.0Suženje mitralnog ušća - Stenosis mitralis

I05.1Reumatska mitralna insuficijencija - Insufficientia valvulae mitralis rheumatica

I05.2Stenoza i insuficijencija mitralnog zaliska - Stenosis et insufficientia valvulae mitralis

I05.8Druge bolesti mitralnog zaliska - Morbi valvulae mitralis alii

I05.9Bolest mitralnog zaliska, neoznačena - Morbus valvulae mitralis non specificatus

I06Reumatske bolesti aortnih zalistaka - Morbi valvulae aortae rheumatici

I06.0Reumatsko suženje aorte - Stenosis aortae rheumatica

I06.1Reumatska aortna insuficijencija - Insufficientia valvulae aortae rheumatica

I06.2Reumatsko suženje sa insuficijencijom aorte - Stenosis cum insufficientia aortae rheumatica

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: