Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

H92Bol u uvu i curenje iz uva - Otalgia et otorrhoea

H92.0Bol u uvu - Otalgia

H92.1Curenje iz uva - Otorrhoea

H92.2Krvarenje iz uva - Otorrhagia

H93Ostali poremećaji uva - Disordines auris alii

H93.0Degenerativni i vaskularni poremećaji uva - Disordines auris degenerativi et vasculares

H93.1Zujanje u uvu - Tinnitus

H93.2Druge nenormalne slušne percepcije - Perceptiones acusticae abnormales aliae

H93.3Poremećaji slušnog živca - Disordines nervi acustici

H93.8Drugi označeni poremećaji uva - Disordines auris alii, specificati

H93.9Poremećaj uva, neoznačen - Disordo auris non specificatus

H94.0*Zapaljenje slušnog živca u zaraznim i parazitarnim bolestima - Neuritis nervi acustici in morbis infectivis et parasitariis

H94.8*Druge označene bolesti uva u ostalim bolestima - Morbi auris specificati alii in morbis aliis

H94*Bolesti uva u ostalim bolestima - Morbi auris in morbis aliis

H95Bolesti uva i mastoida posle intervencija - Morbi auris et processus mastoidei postprocedurales

H95.0Povratni holesteatom u mastoidnoj šupljini posle operacije - Cholesteatoma cavitatis mostoidi recidiva post mastoidectomiam

H95.1Druge bolesti posle operacije mastoida - Morbi post mastoidectomiam alii

H95.8Druge bolesti uva i mastoida posle intervencije - Morbi auris et mastoidei postprocedurales alii

H95.9Bolest uva i mastoida posle intervencije, neoznačena - Morbus auris et mastoidei postproceduralis non specificatus

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: