Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

G36.9Akutna rasijana demijelinizacija, neoznačena - Demyelinisatio disseminata acuta non specificata

G37.3Akutni transverzalni mijelitis u demijelinizujućoj bolesti centralnog nervnog sistema - Myelitis transversa acuta in morbo demyelinisato sistematis nervosi centralis

G04.0Akutno diseminirano zapaljenje mozga - Encephalitis disseminata acuta

G36.1Akutno i subakutno hemoragičko zapaljenje bele mase mozga (Hurst) - Leucoencephalitis haemorrhagica acuta et subacuta (Hurst)

G30Alzheimerova bolest - Morbus Alzheimer

G30.9Alzheimerova bolest, neoznačena - Morbus Alzheimer non specificatus

G06.0Apsces i granulom u lobanji - Abscessus et granuloma intracranialis

G06Apsces i granulom u lobanji i kičmi - Abscessus intracranialis et intraspinalis et granuloma intracraniale et intraspinale

G07*Apsces i granulom u lobanji i kičmi u ostalim bolestima - Abscessus et granuloma intracranialis et intraspinalis in morbis aliis

G06.1Apsces i granulom unutar kičme - Abscessus et granuloma intraspinalis

G06.2Apsces izvan i ispod tvrde moždanice, neoznačen - Abscessus extraduralis et subduralis non specificatus

G50.1Atipičan bol lica - Dolor facialis atypicus

G80.4Atoksična cerebralna paraliza - Paralysis cerebralis ataxica

G12.9Atrofija spinalnih mišića, neoznačena - Atrophia muscularis spinalis non specificata

G90.4Autonomna disrefleksija - Dysreflexia autonomica

G04.2Bakterijsko zapaljenje moždanica sa zapaljenjem mozga i moždanica sa zapaljenjem kičmene moždine - Meningoencephalitis et meningomyelitis bacterialis

G51.0Belova paraliza - Paralysis Bell

G93.2Benigna intrakranijalna hipertenzija - Hypertensio intracranialis benigna

G03.2Benigno recidivirajuće zapaljenje moždanica (Mollaret) - Meningitis benigna recidivans (Mollaret)

G24.5Blefarospazam - Blepharospasmus

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: