Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

G06.0Apsces i granulom u lobanji - Abscessus et granuloma intracranialis

G07*Apsces i granulom u lobanji i kičmi u ostalim bolestima - Abscessus et granuloma intracranialis et intraspinalis in morbis aliis

G06.1Apsces i granulom unutar kičme - Abscessus et granuloma intraspinalis

G06.2Apsces izvan i ispod tvrde moždanice, neoznačen - Abscessus extraduralis et subduralis non specificatus

G06Apsces i granulom u lobanji i kičmi - Abscessus intracranialis et intraspinalis et granuloma intracraniale et intraspinale

G45.3Kratkotrajno slepilo - Amaurosis fugax

G45.4Prolazni potpuni gubitak pamćenja - Amnesia globalis transitoria

G54.5Neuralgična amiotrofija - Amyotrophia neuralgica

G26.2Potpuna anomalija povezanosti vena pluća - Anomalia connectiae venarum pulmonalium totalis

G47.3Centralni zastoj disanja u snu - Apnoea ad somnum centralis

G11.1Cerebelarna ataksija sa ranim početkom - Ataxia cerebellaris (juvenilis) cum initio praematuro

G11.2Cerebelarna ataksija sa kasnim početkom - Ataxia cerebellaris (tardiva) cum initio sero

G11.3Cerebelarna ataksija sa defektom DNK - Ataxia cerebellaris cum defectu DNK

G11Nasledna ataksija - Ataxia hereditaria

G11.9Nasledna ataksija, neoznačena - Ataxia hereditaria non specificata

G11.0Urođena neprogresivna ataksija - Ataxia non progressiva congenita

G11.8Druge nasledne ataksije - Ataxiae hereditariae aliae

G31.0Cirkumskriptna atrofija mozga - Atrophia cerebri circumscripta

G12Spinalna mišićna atrofija i srodni sindromi - Atrophia muscularis spinalis et syndromae affines

G12.1Nasledna spinalna mišićna atrofija - Atrophia muscularis spinalis hereditaria

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: