Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

G31.1Staračka degeneracija mozga - Degeneratio cerebri senilis

G31.2Degeneracija nervnog sistema izazvana alkoholom - Degeneratio systematis nervosi alcoholica

G31.8Druge označene degenerativne bolesti nervnog sistema - Morbi systematis nervosi degenerativi specificati, alii

G31.9Degenerativna bolest nervnog sistema, neoznačena - Morbus systematis nervosi dagenerativus nos specificatus

G32.0*Subakutna kombinovana degeneracija kičmene moždine u drugim bolestima - Degeneratio medullae spinalis subacuta combinata in morbis aliis

G32.8*Označeni degenerativni poremećaji nervnog sistema u ostalim bolestima - Disordines degenerativi systematis nervosi specificati in morbis aliis

G32*Degenerativni poremećaji nervnog sistema u ostalim bolestima - Morbi systematis nervosi degenerativi in morbis aliis

G35Multipla skleroza - Sclerosis multiplex

G36Ostala akutna diseminovana demijelinizacija - Demyelinisatio disseminata acuta alia

G36.0Zapaljenje očnog živca i kičmene moždine (Devic) - Neuromyelitis optica (Devic)

G36.1Akutno i subakutno hemoragičko zapaljenje bele mase mozga (Hurst) - Leucoencephalitis haemorrhagica acuta et subacuta (Hurst)

G36.8Druga označena akutna rasijana demijelinizacija - Demyelinisatio disseminata acuta specificata alia

G36.9Akutna rasijana demijelinizacija, neoznačena - Demyelinisatio disseminata acuta non specificata

G37Ostale demijelinizirajuće bolesti centralnog nervnog sistema - Morbi demyelinanisati systematis nervosi centralis alii

G37.0Difuzna skleroza mozga - Sclerosis cerebri diffusa

G37.1Centralna demijelinizacija kaloznog tela - Demyelinisatio corporis callosi centralis

G37.2Centralna demijelinizacija ponsa - Myelinolysis pontis centralis

G37.3Akutni transverzalni mijelitis u demijelinizujućoj bolesti centralnog nervnog sistema - Myelitis transversa acuta in morbo demyelinisato sistematis nervosi centralis

G37.4Subakutni nekrotizirajući mijelitis - Myelitis necroticans subacuta

G37.5Koncentrična skleroza mozga (Baló) - Sclerosis cerebri concentrica (Baló)

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: