Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

G11.2Cerebelarna ataksija sa kasnim početkom - Ataxia cerebellaris (tardiva) cum initio sero

G11.3Cerebelarna ataksija sa defektom DNK - Ataxia cerebellaris cum defectu DNK

G11.4Nasledna spastička paraplegija - Paraplegia spastica hereditaria

G11.8Druge nasledne ataksije - Ataxiae hereditariae aliae

G11.9Nasledna ataksija, neoznačena - Ataxia hereditaria non specificata

G12Spinalna mišićna atrofija i srodni sindromi - Atrophia muscularis spinalis et syndromae affines

G12.0Werding-Hoffmanova spinalna mišićna dečja atrofija, tip 1. - Atrophia muscularis spinalis infantilis, typus I (Werding-Hoffmanni)

G12.1Nasledna spinalna mišićna atrofija - Atrophia muscularis spinalis hereditaria

G12.2Bolest motornog neurona - Morbus neuroni motorii

G12.8Druge spinalne atrofije mišića i srodni sindromi - Atrophiae musculares spinales aliae et syndromae affines

G12.9Atrofija spinalnih mišića, neoznačena - Atrophia muscularis spinalis non specificata

G13.0*Paraneoplastično oboljenje živca i živaca sa mišićima - Neuropathia et neuromyopathia paraneoplastica

G13.1*Druga sistemska atrofija centralnog nervnog sistema kod neoplastičnih bolesti - Atrophia nervosi systematis centralis systemica alia ad morbos neoplasticos

G13.8*Sistemska atrofija centralnog nervnog sistema u drugim bolestima - Atrophia systemica systematis nervosi centralis in morbis aliis

G13*Sistemske atrofije centralnog nervnog sistema u ostalim bolestima - Atrophiae systematis nervosi centralis systemicae in morbis aliis

G14Postpolio sindrom - Syndroma postpolio

G20Parkinsonova bolest - Morbus Parkinsoni

G21Sekundarni parkinsonizam - Parkinsonismus secundarius

G21.0Maligni neuroleptički sindrom - Syndroma neuroleptica maligna

G21.1Sekundarni parkinsonizam izazvan ljekom - Parkinsonismus secundarius medicamentosus

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: