Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

F31.2Afektivni bipolarni bipolarni poremećaj, manijačna epizoda sa psihotičnim simptomima - Disordo affectivus bipolaris episodium currens maniacum cum symptomatis psychoticis

F31Afektivni bipolarni poremećaj - Disordo affectivus bipolaris

F31.0Afektivni bipolarni poremećaj, hipomanična epizoda - Disordo affectivus bipolaris, episodum currens hypomaniacum

F31.1Afektivni bipolarni poremećaj, manijačna epizoda bez psihotičkih simptoma - Disordo affectivus bipolaris, episodium currens maniacum sine simptomatis psychoticis

F31.9Afektivni bipolarni poremećaj, neoznačen - Disordo affectivus bipolaris non specificatus

F31.3Afektivni bipolarni poremećaj, sadašnja epizoda blaga ili umerena depresija - Disordo affectivus bipolaris, episodium currens, depressio mitis sive moderata

F31.6Afektivni bipolarni poremećaj, sadašnja epizoda mešovita - Disordo affectivus bipolaris, episodium currens mixtum

F31.4Afektivni bipolarni poremećaj, sadašnja epizoda teška depresija bez psihičkih simptoma - Disordo affectivus bipolaris, episodium currens, depressio gravis sine symptomatis psychoticis

F31.5Afektivni bipolarni poremećaj, sadašnja epizoda teška depresija sa psihičkim simptomima - Disordo affectivus bipolaris, episodium currens, depressio gravis cum symptomatis psychoticis

F31.7Afektivni bipolarni poremećaj, sadašnja epizoda u remisiji - Disordo affectivus bipolaris, episodium currens in remissione

F40.0Agorafobija - Agoraphobia

F43.0Akutna reakcija na stres - Reactio stressogenes acuta

F01.0Akutna vaskularna demencija - Dementia vascularis acuta

F23.2Akutni duševni poremećaj sličan shizofreniji - Disordo psychoticus schizophrenoides

F23.9Akutni i kratkotrajni duševni poremećaj, neoznačen - Disordo psychoticus acutus transitivus non specificatus

F23Akutni i prolazni duševni poremećaji - Disordines psychotici acuti et transitorii

F23.1Akutni polimorfni duševni poremećaj sa simptomima shizofenije - Disordo polymorphicus psychoticus acutus cum symptomatis schizophreniae

F23.0Akutni polimorfni duševni poremećaji bez simptoma shizofrenije - Disordo polymorphicus psychoticus acutus sine symptomatis schizophreniae

F60.5Anankastički poremećaj ličnosti - Disordo personalitatis anankasticus

F60.6Anksiozni (izbegavajaći) poremećaj ličnosti - Disordo personalitatis anxiosus (evitans)

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: