Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

F94Poremećaji socijalnog funkcionisanja nastali u detinjstvu i adolescenciji - Disordines functionis socialis in infantia et adolenscentia orti

F94.8Drugi poremećaji socijalnog funkcionisanja u detinjstvu - Disordines functionis socialis puerilis alii

F90Hiperkinetički poremećaji - Disordines hyperkinetici

F90.8Drugi hiperkinetički poremećaji - Disordines hyperkinetici alii

F64Poremećaji polnog identiteta - Disordines identitatis sexualis

F64.8Drugi poremećaji polnog identiteta - Disordines identitatis sexualis alii

F65.6Višestruki poremećaji polne sklonosti - Disordines inclinationis sexualis multipilex

F53Ostali duševni poremećaji i poremećaji ponašanja udruženi sa babinjama - Disordines mentales et disordine morum cum puerperio associati alii

F66Psihološki poremećaji i poremećaji ponašanja povezani sa polnim razvojem i orjentacijom - Disordines mentales et disordines morum cum evolutione et orientatione sexuali associati

F53.8Drugi duševni poremećaji i poremećaji ponašanja udruženi sa babinjama - Disordines mentales et disordines morum cum puerperio associati alii

F53.1Teški duševni poremećaji i poremećaji ponašanja povezani sa babinjama - Disordines mentales et disordines morum graves cum puerperio associati

F53.0Blagi duševni poremećaji i poremećaji ponašanja povezani sa babinjama - Disordines mentales et disordines morum mites cum puerperio associati

F10Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom alkohola - Disordines mentales et disordines morum usu alcohol provocati

F12Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kanabinoida - Disordines mentales et disordines morum usu cannabis provocati

F14Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kokaina - Disordines mentales et disordines morum usu cocaini provocati

F16Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom halucinogena - Disordines mentales et disordines morum usu hallucinogenium provocati

F11Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom opijata - Disordines mentales et disordines morum usu opiatorum provocati

F19Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom više psihoaktivnih supstanci i drugih droga - Disordines mentales et disordines morum usu remediorum multiplicium et usu substantiarum psychoactivarum aliarum provocati

F13Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom hipnotika ili sedativa - Disordines mentales et disordines morum usu sedativorum sive hypnoticorum provocati

F18Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom isparljivih rastvarača - Disordines mentales et disordines morum usu solventium volatilium provocati

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: