Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

F01.1Demencija usled više infarkta - Dementia multiinfarctiva

F03Neoznačena demencija - Dementia non specificata

F01Vaskularna demencija - Dementia vascularis

F01.0Akutna vaskularna demencija - Dementia vascularis acuta

F01.8Druga vaskularna demencija - Dementia vascularis alia

F01.3Vaskularna demencija u kori i potkori mozga - Dementia vascularis mixta, corticalis et subcorticalis

F01.9Vaskularna demencija, neoznačena - Dementia vascularis non specificata

F01.2Vaskularna demencija u potkori mozga - Dementia vascularis subcorticalis

F20.4Postshizofrena depresija - Depressio postschizophrenica

F32Depresija - depresivna epizoda - Depressio, episodium depressivum

F43.2Poremećaji prilagođavanja - Disordines adaptationis

F31.8Drugi afektivni bipolarni poremećaji - Disordines affectivi bipolares alii

F41Ostali anksiozni poremećaji - Disordines anxiosi alii

F41.8Drugi anksiozni označeni poremećaji - Disordines anxiosi alii specificati

F41.3Drugi mešoviti anksiozni poremećaji - Disordines anxiosi mixti alii

F40Fobični anksiozni poremećaji - Disordines anxiosi phobici

F63Poremećaji navika i impulsa - Disordines consuetudinum et impulsuum

F63.8Drugi poremećaji navika i impulsa - Disordines consuetudinum et impulsuum alii

F22Trajni sumanuti poremećaji - Disordines delusionales persistentes

F22.8Drugi stalni sumanuti poremećaji - Disordines delusionales persistentes alii

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: