Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

F55Zloupotreba supstancija bez izazivanja zavisnosti - Abusus substantiarum sine provocatione dependentiae

F74.0Kasna metabolička acidoza kod novorođenčeta - Acidosis neonati metabolica tarda

F42.2Mješovite opsesivne misli i radnje - Actiones et ideae obsessionales mixtae

F42.1Pretežno prinudne radnje (opsesivni rituali) - Actiones praedominanter compulsivae (ritualia obsessionalia)

F40.0Agorafobija - Agoraphobia

F63.0Patološko kockanje - Alea pathologica

F44.0Disocijativno nesjećanje (zaboravnost) - Amnesia dissociativa

F44.6Disocijativna anestezija i gubitak osjetljivosti - Anaesthesia dissociativa et perditio sensibilitatis

F50.0Neurotski gubitak apetita - Anorexia nervosa

F50.1Netipična neurotska anoreksija - Anorexia nervosa atypica

F80.3Landau-Kleffnerov stečeni gubitak govora sa epilepsijom - Aphasia acquista epileptica (Landau-Kleffner)

F84.1Atipičan autizam - Autismus atipicus

F84.0Dječji autizam - Autismus puerilis

F52.1Odvratnost prema polnom odnosu i odsustvo polnog uživanja - Aversio et anhedonia sexualis

F98.5Mucanje - Battarismus

F50.4Proždrljivost povezana sa drugim psihološkim smetnjama - Bulimia cum disturbationibus psychologicis aliis associata

F50.2Neurotska proždrljivost - Bulimia nervosa

F50.3Netipična neurotska proždrljivost - Bulimia nervosa atypica

F63.2Kleptomanija - patološka sklonost krađi - Cleptomania pathologica

F44.5Disocijativne konvulzije - Convulsiones dissociativae

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: