Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

F20.5Rezidualna shizofrenija - Schizophrenia residualis

F20.6Obična shizofrenija - Schizophrenia simplex

F20.8Druge shizofrenije - Schizophreniae aliae

F20.9Shizofrenija, neoznačena - Schizophrenia non specificata

F21Shizotipni poremećaj - Disordo schizotypicus

F22Trajni sumanuti poremećaji - Disordines delusionales persistentes

F22.0Sumanuti poremećaj - Disordo delusionalis

F22.8Drugi stalni sumanuti poremećaji - Disordines delusionales persistentes alii

F22.9Stalni sumanuti poremećaj, neoznačen - Disordo delusionalis persistens non specificatus

F23Akutni i prolazni duševni poremećaji - Disordines psychotici acuti et transitorii

F23.0Akutni polimorfni duševni poremećaji bez simptoma shizofrenije - Disordo polymorphicus psychoticus acutus sine symptomatis schizophreniae

F23.1Akutni polimorfni duševni poremećaj sa simptomima shizofenije - Disordo polymorphicus psychoticus acutus cum symptomatis schizophreniae

F23.2Akutni duševni poremećaj sličan shizofreniji - Disordo psychoticus schizophrenoides

F23.3Drugi akutni pretežno sumanuti duševni poremećaji - Disordines psychotici acuti praecipue delusionales alii

F23.8Drugi akutni i prolazni duševni poremećaji - Disordines psychotici acuti et transitivi alii

F23.9Akutni i kratkotrajni duševni poremećaj, neoznačen - Disordo psychoticus acutus transitivus non specificatus

F24Poremećaj indukovane sumanutosti - Disordo delusionalis inductus

F25Shizoafektivni poremećaji - Disordines schizoaffectivi

F25.0Shizoafektivni poremećaj, manijački tip - Disordo schizoaffectivus, typus maniacus

F25.1Shizoafektivni poremećaj, depresivni tip - Disordo schizoaffectivus, typus depressivus

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: