Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

F07.2Sindrom posle potresa mozga - Syndroma post commotionem cerebri

F07.8Drugi organski poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja uzrokovani bolešću, oštećenjem i disfunkcijom mozga - Disordines personalitatis et disordines morum organici propter morbum, damnum et dysfunctionem cerebri alii

F07.9Organski poremećaj ličnosti i poremećaj ponašanja, uzrokovan bolešću, oštećenjem i disfunkcijom mozga, neoznačen - Disordo personalitatis et disordo morum organicus propter morbum, damnum et dysfunctionem cerebri non specificatus

F09Organski ili simptomatski duševni poremećaj, neoznačen - Disordo mentalis organicus sive symptomaticus non specificatus

F10Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom alkohola - Disordines mentales et disordines morum usu alcohol provocati

F11Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom opijata - Disordines mentales et disordines morum usu opiatorum provocati

F12Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kanabinoida - Disordines mentales et disordines morum usu cannabis provocati

F13Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom hipnotika ili sedativa - Disordines mentales et disordines morum usu sedativorum sive hypnoticorum provocati

F14Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kokaina - Disordines mentales et disordines morum usu cocaini provocati

F15Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom drugih stimulansa, uključujući kofein - Disordines mentales et disordines morum usu stimulantium aliorum et coffeini provocati

F16Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom halucinogena - Disordines mentales et disordines morum usu hallucinogenium provocati

F17Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom duvana - Disordines mentales et disordines morum usu tabaci provocati

F18Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom isparljivih rastvarača - Disordines mentales et disordines morum usu solventium volatilium provocati

F19Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom više psihoaktivnih supstanci i drugih droga - Disordines mentales et disordines morum usu remediorum multiplicium et usu substantiarum psychoactivarum aliarum provocati

F20Shizofrenija - Schizophrenia

F20.0Paranoidna shizofrenija - Schizophrenia paranoides

F20.1Hebefrena shizofrenija - Schizophrenia hebephrenica

F20.2Katatona shizofrenija - Schizophrenia catatonica

F20.3Nediferencirana shizofrenija - Schizophrenia non differentialis

F20.4Postshizofrena depresija - Depressio postschizophrenica

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: