Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

F04Organski sindrom nesjećanja koji nije izazvan alkoholom ili drugim psihoaktivnim supstancama - Syndroma amnestica organica, ab alcochol et substantiis psychoactivis aliis non provocata

F05Delirijum koji nije izazvan alkoholom ili drugim psihoaktivnim supstancama - Delirium ab alcocholo et substantiis psychoactivis aliis non provocatum

F05.0Delirijum bez demencije - Delirium sine dementia

F05.1Delirijum sa demencijom - Delirium cum dementia

F05.8Drugi delirijum - Delirium aliud

F05.9Delirijum, neoznačen - Delirium non specificatum

F06Ostali duševni poremećaji uzrokovani oštećenjem i disfunkcijom mozga i fizičkom bolešću - Disordines mentates propter damnum et dysfunctionem cerebri sive morbum physicum alii

F06.0Organska halucinoza - Hallucinosis organica

F06.1Organski katatoni poremećaj - Disordo catatonicus organicus

F06.2Organski sumanuti poremećaj sličan shizofreniji - Disordo paranoides organicus schizoides

F06.3Organski poremećaji raspoloženja (afekata) - Disordines thymiaci (affectivi) organici

F06.4Organski anksiozni poremećaj - Disordo anxiosus organicus

F06.5Organski disocijativni poremećaj - Disordo dissociativus organicus

F06.6Organski emocionalni poremećaj (astenički) - Disordo emotionalis organicus (asthenicus)

F06.7Poremećaj pamćenja blagog stepena - Disordo cognitivus mitis

F06.8Drugi označeni duševni poremećaji uzrokovani oštećenjem i disfunkcijom mozga i fizičkom bolešću - Disordines mentales propter damnum et dysfunctionem cerebri sive morbum physicum alii, specificati

F06.9Duševni poremećaj uzrokovan oštećenjem i disfunkcijom mozga i fizičkom bolešću, neoznačen - Disordo mentalis propter damnum et dysfunctionum cerebri sive morbum physicum non specificatus

F07Poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja uzrokovani bolešću, oštećenjem i disfunkcijom mozga - Disordines personalitatis et disordines morum propter morbum, damnum et dysfunctionem cerebri

F07.0Organski poremećaj ličnosti - Disordo personalitatis organicus

F07.1Sindrom posle zapaljenja mozga - Syndroma post encephalitidem

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: