Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

F90.8Drugi hiperkinetički poremećaji - Disordines hyperkinetici alii

F90.9Hiperkinetički poremećaj, neoznačen - Disordo hyperkineticus non specificatus

F91Poremećaji ponašanja - Disordines morum

F91.0Poremećaj ponašanja ograničen na porodicu - Disordo morum artus in familia

F91.1Disocijalni poremećaj ponašanja - Disordo morum dissocialis

F91.2Poremećaj socijalizovanog ponašanja - Disordo morum socialisatus

F91.3Poremećaj protivljenja i prkosa - Disordo oppositus et provocatus

F91.8Drugi poremećaji ponašanja - Disordines morum alii

F91.9Poremećaj ponašanja, neoznačen - Disordo morum non specificatus

F92Mješoviti poremećaji ponašanja i emocija - Disordines morum et emotionum mixti

F92.0Poremećaji ponašanja u vidu depresije - Disordo morum depressivus

F92.8Drugi mešoviti poremećaji ponašanja i emocija - Disordines morum et emotionum mixti alii

F92.9Mješovit poremećaj ponašanja i emocija, neoznačen - Disordo morum et emotionum mixtus non specificatus

F93Emocionalni poremećaji emocija sa početkom u detinjstvu - Disordines emotionum in infantia orti

F93.0Anksiozni poremećaj odvajanja u detinjstvu - Disordo separationis puerilis anxiosus

F93.1Fobično-anksiozni poremećaj u detinjstvu - Disordo puerilis phobicus anxiosus

F93.2Socijalno-anksiozni poremećaj u detinjstvu - Disordo puerilis socialis anxiosus

F93.3Poremećaj suparništva sa bratom ili sestrom - Disordo aemulationis cum fratre et sorore

F93.8Drugi emocionalni poremećaji u detinjstvu - Disordines emotionum infantiles alii

F93.9Poremećaj emocija nastao u detinjstvu, neoznačen - Disordo emotionum puerilis non specificatus

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: