Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

E87Ostali poremećaji tečnosti, elektrolita i kiselo-bazne ravnoteže - Disordines fluidi, electrolyti et aequilibrii acidobasis alii

E27.8Drugi označeni poremećaji funkcija nadbubrežne žlezde - Disordines glandulae adrenalis alii, specificati

E27Ostali poremećaji funkcije nadbubrežne žlezde - Disordines glandulae adrenalis alli

E89.8Drugi poremećaji žlezde sa unutrašnjim lučenjem i poremećaj metabolizma posle intervencija - Disordines glandulae endocrinae et disordines metabolismi postprocedurales alii

E21.4Drugi označeni poremećaji paraštitaste žlezde - Disordines glandulae parathyreoideae alii, specificati

E77.1Poremećaji u razgradnji glikoproteina - Disordines in degradatione glycoproteini

E71.3Poremećaji metabolizma masnih kiselina - Disordines metabolismi acidorum stearicorum

E88Ostali poremećaji metabolizma - Disordines metabolismi alii

E88.8Drugi označeni poremećaji metabolizma - Disordines metabolismi alii, specificati

E72Ostali poremećaji metabolizma aminokiselina - Disordines metabolismi aminoacidorum alii

E72.8Drugi označeni poremećaji metabolizma aminokiselina - Disordines metabolismi aminoacidorum alii, specificati

E70Poremećaji metabolizma aromatičnih aminokiselina - Disordines metabolismi aminoacidorum aromaticorum

E70.8Drugi poremećaji metabolizma aromatičnih aminokiselina - Disordines metabolismi aminoacidorum aromaticorum alii

E71.1Drugi poremećaji metabolizma lančanih aminokiselina - Disordines metabolismi aminoacidorum catenosorum alii

E71Poremećaji metabolizma lančanih aminokiselina i masnih kiselina - Disordines metabolismi aminoacidorum catenosorum et acidorum stearicorum

E72.1Poremećaji metabolizma aminokiselina sa sumporom - Disordines metabolismi aminoacidorum cum sulfure

E80.6Drugi poremećaji metabolizma bilirubina - Disordines metabolismi bilirubini alii

E83.5Poremećaji metabolizma kalcijuma - Disordines metabolismi calcii

E74Ostali poremećaji metabolizma ugljenih hidrata - Disordines metabolismi carbohydratorum alii

E74.8Drugi označeni poremećaji metabolizma ugljenih hidrata - Disordines metabolismi carbohydratorum alii, specificati

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: