Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

E53.8Nedostatak drugih označenih vitamina B-grupe - Deficientia vitaminorum B specificatorum, aliorum

E60Nedostatak cinka u ishrani - Deficientia zinci nutritivi

E56Nedostaci ostalih vitamina - Deficientiae vitaminorum aliae

E56.8Nedostaci drugih vitamina - Deficientiae vitaminorum aliorum

E86Smanjenje količine tečnosti - Depletio voluminis fluidi

E23.2Insipidni dijabet - Diabetes insipidus

E13Ostala označena šećerna bolest - Diabetes mellitus alius, specificatus

E10Šećerna bolest, insulinozavisan oblik (Tip 1) - Diabetes mellitus ex insulino dependens (Typus 1)

E11Šećerna bolest, insulinonezavisan oblik (Tip 2) - Diabetes mellitus ex insulino independens (Typus 2)

E12Šećerna bolest kod pothranjenosti - Diabetes mellitus malnutritionalis

E14Šećerna bolest, neoznačena - Diabetes mellitus non specificatus

E74.3Drugi crevni poremećaji apsorpcije ugljenih hidrata - Disordines absorptionis carbohydratorum intestinales alii

E25Poremećaji lučenja polnih hormona nadbubrežne žlezde - Disordines adrenogenitales

E25.8Drugi poremećaji lučenja polnih hormona nadbubrežne žlezde - Disordines adrenogenitales alii

E25.0Urođeni poremećaji lučenja polnih hormona nadbubrežne žlezde, povezani sa nedostatkom enzima - Disordines adrenogenitales congeniti cum deficientia enzymarum

E87.8Drugi poremećaji ravnoteže elektrolita i tečnosti - Disordines aequilibrii electrolyti et fluidi alii

E80.3Poremećaji katalaze i peroksidaze - Disordines catalasis et peroxidasis

E75.5Drugi poremećaji deponovanja masti - Disordines depositionis lipidorum alii

E34.8Drugi označeni poremećaji žlezda sa unutrašnjim lučenjem - Disordines endocrinales specificati, alii

E89Ostali endokrini i metabolički poremećaji posle intervencija - Disordines endocrini et metabolici postprocedurales alii

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: