Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

E53.0Nedostatak riboflavina (vitamina B2) - Deficientia riboflavini (vitamini B2)

E59Nedostatak selena u ishrani - Deficientia selenii nutritivi

E51Nedostatak tiamina (vitamina B1) - Deficientia thiamini

E61.6Nedostatak vanadijuma u ishrani - Deficientia vanadii nutritivi

E50Nedostatak vitamina A - Deficientia vitamini A

E50.6Nedostatak vitamina A sa orožavanjem rožnjače - Deficientia vitamini A cum cicatricibus corneae xerophthalmicis

E50.5Nedostatak vitamina A sa kokošjim slepilom - Deficientia vitamini A cum hemeralopia

E50.4Nedostatak vitamina A sa razmekšavanjem rožnjače - Deficientia vitamini A cum keratomalacia

E50.1Nedostatak vitamina A sa Bitotovim pegama i suvoćom vežnjače - Deficientia vitamini A cum maculis Bitot et xerosi conjunctivali

E50.7Nedostatak vitamina A sa očnim promenama, neoznačen - Deficientia vitamini A cum mutationibus ocularis non specificata

E50.3Nedostatak vitamina A sa grizlicom i suvoćom rožnjače - Deficientia vitamini A cum ulceratione et xerosi corneae

E50.0Nedostatak vitamina A sa suvoćom vežnjače - Deficientia vitamini A cum xerosi conjunctivali

E50.2Nedostatak vitamina A sa suvoćom rožnjače - Deficientia vitamini A cum xerosi corneae

E50.9Nedostatak vitamina A, neoznačen - Deficientia vitamini A non specificata

E53.9Nedostatak vitamina B, neoznačen - Deficientia vitamini B non specificata

E55.9Nedostatak vitamina D, neoznačen - Deficientia vitamini D non specificata

E56.0Nedostatak vitamina E - Deficientia vitamini E

E56.1Nedostatak vitamina K - Deficientia vitamini K

E56.9Nedostatak vitamina, neoznačen - Deficientia vitamini non specificata

E53Nedostatak ostalih vitamina B-grupe - Deficientia vitaminorum B aliorum

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: