Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

E05.5Tireotoksička kriza - Crisis thyreotoxica

E63.0Nedostatak esencijalnih masnih kiselina - Deficientia acidorum stearicorum essentialium

E58Nedostatak kalcijuma u ishrani - Deficientia calcii nutritivi

E61.4Nedostatak hroma u ishrani - Deficientia chromii nutritivi

E61.0Nedostatak bakra u ishrani - Deficientia cupri nutritivi

E61.1Nedostatak gvožđa u ishrani - Deficientia feri nutritivi

E73.0Urođeni nedostatakmlečnog šećera - Deficientia lactosi congenita

E73.1Stečeni nedostatak mlečnog šećera - Deficientia lactosi secundaria

E78.6Nedostatak lipoproteina - Deficientia lipoproteini

E61.2Nedostatak magnezijuma u ishrani - Deficientia magnesii nutritivi

E61.3Nedostatak mangana u ishrani - Deficientia mangani nutritivi

E61.9Nedostatak hranljive materije, neoznačen - Deficientia materiae nutritivae non specificata

E61Nedostatak ostalih hranljivih materija - Deficientia materiarum nutritivarum aliarum

E63Nedostaci ostalih hranljivih materija - Deficientia materiarum nutritivarum aliarum

E63.9Nedostatak hranljivih materija, neoznačen - Deficientia materiarum nutritivarum non specificata

E61.7Nedostatak više hranljivih materija - Deficientia materiarum nutritivarum plurium

E61.8Nedostatak drugih označenih hranljivih materija - Deficientia materiarum nutritivarum specificatarum, aliarum

E63.8Drugi označeni nedostatak hranljivih materija - Deficientia materiarum nutritivarum specificatarum, aliarum

E61.5Nedostatak molibdena u ishrani - Deficientia molibdeni nutritivi

E53.1Nedostatak piridoksina (vitamina B6) - Deficientia pyridoxini (vitamini B6)

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: