Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

E23Smanjena funkcija i ostali poremećaji hipofize - Hypopituitarismus et disordines hypophysis alii

E23.0Hipopituitarizam - Hypopituitarismus

E23.1Hipopituitarizam izazvan ljekovima - Hypopituitarismus medicamentosus

E23.2Insipidni dijabet - Diabetes insipidus

E23.3Poremećaj funkcije hipotalamusa - Dysfunctio hypothalami

E23.6Druge bolesti hipofize - Morbi glandulae pituitariae alii

E23.7Bolest hipofize, neoznačena - Morbus glandulae pituitariae non specificatus

E24Cushingov sindrom - Syndroma Cushing

E24.0Cushingova bolest, hipofizno zavisna - Morbus Cushing a glandula pituitaria dependens

E24.1Nelsonov sindrom - Syndroma Nelson

E24.2Cushingov sindrom izazvan lekom - Syndroma Cushing medicamentosa

E24.3Ektopični ACTH sindrom - Syndroma ACTH ectopica

E24.4Cushingov pseudo sindrom izazvan alkoholom - Pseudosyndroma Cushing alcoholica

E24.8Drugi Cushingov sindrom - Syndroma Cushing alia

E24.9Cushingov sindrom, neoznačen - Syndroma Cushing non specificata

E25Poremećaji lučenja polnih hormona nadbubrežne žlezde - Disordines adrenogenitales

E25.0Urođeni poremećaji lučenja polnih hormona nadbubrežne žlezde, povezani sa nedostatkom enzima - Disordines adrenogenitales congeniti cum deficientia enzymarum

E25.8Drugi poremećaji lučenja polnih hormona nadbubrežne žlezde - Disordines adrenogenitales alii

E25.9Poremećaj lučenja polnih hormona nadbubrežne žlezde, neoznačen - Disordo adrenogenitalis non specificatus

E26Pojačano lučenje aldosterona - Hyperaldosteronismus

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: