Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

E16.8Drugi označeni poremećaji unutrašnjeg lučenja gušterače - Dysfunctiones secretionis pancreatis internae specificatae, aliae

E16.9Poremećaj unutrašnjeg lučenja gušterače, neoznačen - Dysfunctio secretionis pancreatis internae non specificata

E20Smanjena funkcija paraštitaste žlezde - Hypoparathyreoidismus

E20.0Idiopatski hipoparatiroidizam - Hypoparathyreoidismus idiopathicus

E20.1Pseudohipoparatiroidizam - Pseudohypoparathyreoidismus

E20.8Druga smanjena funkcija paraštitaste žlezde - Hypoparathyreoidismus alius

E20.9Smanjena funkcija paraštitaste žlezde, neoznačena - Hypoparathyreoidismus non specificatus

E21Pojačana funkcija i drugi poremećaji paraštitaste žlezde - Hyperparathyreoidismus et disordines glandulae parathyreoideae alii

E21.0Primarni hiperparatiroidizam - Hyperparathyreoidismus primarius

E21.1Sekundarni hiperparatiroidizam - Hyperparathyreoidismus secundarius

E21.2Drugi hiperparatiroidizam - Hyperparathyreoidismus alius

E21.3Hiperparatiroidizam, neoznačen - Hyperparathyreoidismus non specificatus

E21.4Drugi označeni poremećaji paraštitaste žlezde - Disordines glandulae parathyreoideae alii, specificati

E21.5Poremećaj paraštitaste žlezde, neoznačen - Disordo glandulae parathyreoideae non specificatus

E22Povećana funkcija hipofize - Hyperfunctio glandulae pituitariae

E22.0Hipofizna akromegalija i džinovski rast - Acromegalia et gigantismus pituitarius

E22.1Povećan nivo prolaktina u krvi - Hyperprolactinaemia

E22.2Sindrom poremećenog lučenja antidiuretičnog hormona - Syndroma secretionis hormoni antidiuretici abnormalis

E22.8Druge povećane funkcije hipofize - Hyperfunctiones glandulae pituitariae aliae

E22.9Povećana funicija hipofize, neoznačena - Hyperfunctio glandulae pituitariae non specificata

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: