Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

E04Ostala netoksička gušavost - Struma atoxica alia

E04.0Netoksičko uvećanje štitaste žlezde - Struma diffusa atoxica

E04.1Netoksičan nodus štitaste žlezde - Nodus thyreoideae autonomus atoxicus

E04.2Netoksična gušavost sa više nodusa - Struma multinodosa atoxica

E04.8Druga netoksička označena gušavost - Struma atoxica specificata, alia

E04.9Netoksična gušavost, neoznačena - Struma atoxica non specificata

E05Tireotoksikoza - Thyreotoxicosis

E05.0Povećana funkcija štitaste žlezde sa uvećanom gušom - Thyreotoxicosis cum struma diffusa

E05.1Povećana funkcija štitaste žlezde sa jednim toksičnim nodusom - Thyreotoxicosis nodosa singularis toxica

E05.2Povećana funkcija štitaste žlezde sa višenodalnom toksičnom strumom - Thyreotoxicosis cum struma multinodulari toxica

E05.3Povećana funkcija tkiva štitaste žlezde van same žlezde - Hyperthyreosis thyreoideae ectopicae

E05.4Vještački povećana funkcija štitaste žlezde - Thyreotoxicosis factitia

E05.5Tireotoksička kriza - Crisis thyreotoxica

E05.8Druga povećana funkcija štitaste žlezde - Thyreotoxicosis alia

E05.9Povećana funkcija štitaste žlezde, neoznačena - Thyreotoxicosis non specificata

E06Zapaljenje štitaste žlezde - Thyreoiditis

E06.0Akutno zapaljenje štitaste žlezde - Thyreoiditis acuta

E06.1Subakutno zapaljenje štitaste žlezde - Thyreoiditis subacuta

E06.2Hronično zapaljenje štitaste žlezde sa prolazno pojačanom funkcijom - Thyreoiditis chronica cum thyreotoxicosi transitoria

E06.3Autoimunsko zapaljenje štitaste zlezde - Thyreoiditis autoimmunis

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: