Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

E87.7Uvećana zapremina krvi - Hypervolaemia

E87.8Drugi poremećaji ravnoteže elektrolita i tečnosti - Disordines aequilibrii electrolyti et fluidi alii

E88Ostali poremećaji metabolizma - Disordines metabolismi alii

E88.0Poremećaji metabolizma belančevina plazme - Disordines metabolismi plasma-proteini

E88.1Lipodistrofija - Lipodystrophia

E88.2Lipomatoza - Lipomatosis

E88.3Sindrom tumor lize - Syndroma tumor lisis

E88.8Drugi označeni poremećaji metabolizma - Disordines metabolismi alii, specificati

E88.9Poremećaj metabolizma, neoznačen - Disordo metabolismi non specificatus

E89Ostali endokrini i metabolički poremećaji posle intervencija - Disordines endocrini et metabolici postprocedurales alii

E89.0Smanjena funkcija štitaste žljezde posle intervencije - Hypothyreoidismus postproceduralis

E89.1Smanjenje insulina u krvi posle intervencije - Hypoinsulinaemia postproceduralis

E89.2Smanjena funkcija paraštitaste žljezde posle intervencije - Hypoparathyreoidismus postproceduralis

E89.3Smanjena funkcija pituitarne žlezde posle intervencije - Hypopituitarismus postproceduralis

E89.4Smanjena funkcija jajnika posle intervencije - Hypofunctio ovarii postproceduralis

E89.5Smanjena funkcija sjemenika posle intervencije - Hypofunctio testicularis postproceduralis

E89.6Smanjena funkcija nadbubrežne žlezde posle intervencije - Hypofunctio adrenocorticalis postproceduralis

E89.8Drugi poremećaji žlezde sa unutrašnjim lučenjem i poremećaj metabolizma posle intervencija - Disordines glandulae endocrinae et disordines metabolismi postprocedurales alii

E89.9Poremećaj žlezda sa unutrašnjim lučenjem i poremećaj metabolizma posle intervencije, neoznačen - Disordo glandulae endocrinae et disordo metabolismi postproceduralis non specificatus

E90*Poremećaji ishrane i poremećaji metabolizma u ostalim bolestima - Disordines nutritionis et disordines metabolismi in morbis aliis

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: