Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

D70Agranulocitoza - Agranulocytosis

D62Akutna anemija posle krvarenja - Anaemia posthaemorrhagica acuta

D56.0Alfa talasemija - Thalassaemia alpha

D53.0Anemija izazvana nedostatkom belančevina - Anaemia propter deficientiam proteinorum

D55.0Anemija izazvana nedostatkom enzima glukozo-6-fosfat- -dehidrogenaze (G6PD) - Anaemia enzymatica (glucoso- -6-phosphat-dehydrogenasis) (G6PD)

D52.0Anemija izazvana nedostatkom folata u ishrani - Anaemia propter deficientiam folati nutritionalis

D52.1Anemija izazvana nedostatkom folata zbog ljekova - Anaemia propter deficientiam folati excitata remediis

D52.9Anemija izazvana nedostatkom folata, neoznačena - Anaemia propter deficientiam folati non specificata

D50Anemija izazvana nedostatkom gvožđa - Anaemia sideropenica

D50.0Anemija izazvana nedostatkom gvožđa zbog krvavljenja - Anaemia sideropenica secundaria propter haemorrhagiam (chronica)

D50.9Anemija izazvana nedostatkom gvožđa, neoznačena - Anaemia sideropenica non specificata

D51Anemija izazvana nedostatkom vitamina B12 - Anaemia propter deficientiam vitamini B12

D51.9Anemija izazvana nedostatkom vitamina B12 neoznačena - Anaemia propter deficientiam vitamini B12 non specificata

D51.0Anemija izazvana nedostatkom vitamina B12 usled nedostatka unutrašnjeg činioca - Anaemia sideropenica secundaria propter deficientiam factoris interni

D51.1Anemija izazvana nedostatkom vitamina B12 usled selektivne slabe apsorpcije vitamina B12 i proteinurije - Anaemia deficientia vitamini B12 excitata propter malabsorptionem selectivam vitamini B12 cum proteinuria

D53.2Anemija izazvana nedostatkom vitamina C - Anaemia propter deficientiam vitamini C

D55.1Anemija izazvana ostalim poremećajima metabolizma glutationa - Anaemia dysmetabolica gluthationis alia

D55.9Anemija izazvana poremećajima delovanja fermenata, neoznačena - Anaemia dysenzymatica, non specificata

D55Anemija izazvana poremećajima fermenata - Anaemia haemolytica enzymopathica

D55.2Anemija izazvana poremećajima glikolitičkih enzima - Anaemia dysglycolytica

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: