Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

D73.3Apsces slezine - Abscessus splenis

D70Agranulocitoza - Agranulocytosis

D60Stečena aplazijska anemija - Anaemia aplastica acquisita

D61.0Konstituciona aplazijska anemija - Anaemia aplastica constitutionalis

D61.2Aplazijska anemija izazvana spoljnim činiocima - Anaemia aplastica exogenes

D61.3Idiopatska aplazijska anemija, nepoznatog uzroka - Anaemia aplastica idiopathica

D61.1Aplazijska anemija izazvana ljekovima - Anaemia aplastica medicamentosa

D61.9Aplazijska anemija, neoznačena - Anaemia aplastica non specificata

D51.1Anemija izazvana nedostatkom vitamina B12 usled selektivne slabe apsorpcije vitamina B12 i proteinurije - Anaemia deficientia vitamini B12 excitata propter malabsorptionem selectivam vitamini B12 cum proteinuria

D57.0Drepanocistična anemija, sa krizom - Anaemia drepanocytica cum crisi

D57.1Drepanocistična anemija, bez krize - Anaemia drepanocytica sine crisi

D57.3Preteća drepanocistična anemija - Anaemia drepanocytorum minitans

D55.9Anemija izazvana poremećajima delovanja fermenata, neoznačena - Anaemia dysenzymatica, non specificata

D64.4Urođena neeritropoezna anemija - Anaemia dyserythropoietica congenitalis

D55.2Anemija izazvana poremećajima glikolitičkih enzima - Anaemia dysglycolytica

D55.1Anemija izazvana ostalim poremećajima metabolizma glutationa - Anaemia dysmetabolica gluthationis alia

D55.3Anemija izazvana poremećajima metabolizma nukleotida - Anaemia dysmetabolica nucleotidorum

D55.0Anemija izazvana nedostatkom enzima glukozo-6-fosfat- -dehidrogenaze (G6PD) - Anaemia enzymatica (glucoso- -6-phosphat-dehydrogenasis) (G6PD)

D59Stečena hemolitička anemija - Anaemia haemolytica acquisita

D59.9Stečena hemolitička anemija, neoznačena - Anaemia haemolytica acquisita non specificata

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: