Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

D12Dobroćudni tumor debelog creva, zadnjeg creva, čmara i čmarnog kanala - Neoplasma benignum coli, recti, ani et canalis analis

D12.0Dobroćudni tumor slepog creva - Neoplasma benignum caeci

D12.1Dobroćudni tumor crvuljka - Neoplasma benignum appendicis

D12.2Dobroćudni tumor uzlaznog dela debelog creva - Neoplasma benignum coli ascendentis

D12.3Dobroćudni tumor poprečnog dela debelog creva - Neoplasma benignum coli transversi

D12.4Dobroćudni tumor silaznog dela debelog creva - Neoplasma benignum coli descendentis

D12.5Dobroćudni tumor izvijenog dela debelog creva - Neoplasma benignum coli sigmoidis

D12.6Dobroćudni tumor debelog creva, neoznačen - Neoplasma benignum coli non specificatum

D12.7Dobroćudni tumor spojnice pravog i izvijenog creva - Neoplasma benignum juncturae rectosigmoidis

D12.8Dobroćudni tumor zadnjeg creva - Neoplasma benignum recti

D12.9Dobroćudni tumor čmara i čmarnog kanala - Neoplasma benignum ani et canalis analis

D13Dobroćudni tumor drugih i nedovoljno definisanih delova sistema za varenje - Neoplasma benignum systematis digestivi, partium aliarum et satis non definitarum

D13.0Dobroćudni tumor jednjaka - Neoplasma benignum oesophagi

D13.1Dobroćudni tumor želuca - Neoplasma benignum ventriculi

D13.2Dobroćudni tumor dvanaestopalačnog creva - Neoplasma benignum duodeni

D13.3Dobroćudni tumor drugih i neoznačenih delova tankog creva - Neoplasma benignum intestini tenuis, partium aliarum et non specificatarum

D13.4Dobroćudni tumor jetre - Neoplasma benignum hepatis

D13.5Dobroćudni tumor vanjetrenih žučnih puteva - Neoplasma benignum ductuum biliarium extrahepaticorum

D13.6Dobroćudni tumor gušterače - Neoplasma benignum pancreatis

D13.7Dobroćudni tumor endokrinog dela gušterače - Neoplasma benignum pancreatis endocrini

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: