Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

C22.3Sarkom krvnih sudova jetre - Angiosarcoma hepatis

C13.2*Sistemska atrofija centralnog nervnog sistema kod miksedema - Atrophia systemica ad myxoedema systematis nervosi centralis (E00.1†, E03.-†)

C22.1Karcinom unutrašnjeg žučnog kanala - Carcinoma cholangiocellulare

C22.0Karcinom jetrinih ćelija - Carcinoma hepatocellulare

C22.7Drugi označeni karcinomi jetre - Carcinomata hepatis alia, specificata

C22.2Zloćudni tumor hepatoblasta - Hepatoblastoma

C96.5Multifokalna i jednosistemska histiocitoza Langerhansovih ćelija - Histiocytosis multifocalis et unisistemicis cellularum Langerhans

C96.6Unifokalna histiocitoza Langerhansovih ćelija - Histiocytosis unifocalis cellularum Langerhans

C91.4Leukemija „hairy ćelija” - Leucaemia „hairy-cell”

C91.8Zrela B-celularna leukemija, Burkitt tipa - Leucaemia B-cellularis matura, typus Burkitt

C95.1Hronična leukemija neoznačnog tipa ćelija - Leucaemia cellularum typi non specificati chronica

C95.7Druga leukemija neoznačnog tipa ćelija - Leucaemia cellularum typi non specificati, alia

C94.0Akutna eritroidna leukemija - Leucaemia erythroides acuta

C91.0Akutna leukemija limfoblastnih ćelija (ALL) - Leucaemia lymphoblastica acuta (ALL)

C91.1Hronična leukemija limfocita - Leucaemia lymphocytica chronica

C91Limfoidna leukemija - Leucaemia lymphoides

C91.7Druga limfoidna leukemija - Leucaemia lymphoides alia

C91.9Limfoidna leukemija, neoznačena - Leucaemia lymphoides non specificata

C94.3Mastocitna leukemija sa mijelofibrozom - Leucaemia mastocytica cum myelofibrosi

C94.2Akutna megakarioblastna leukemija - Leucaemia megacaryoblastica acuta

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: