Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

B78.7a strongiloidijaza - Strongyloidiasis disseminata

B97.0Adenovirus kao uzročnik bolesti - Adenovirus ut causa morborum

B39.5Afrička histoplazmoza, uzročnik H. Duboisii - Histoplasmosis Duboisii

B56Afrička tripanozomijaza - Trypanosomiasis Africana

B56.9Afrička tripanozomijaza, neoznačena - Trypanosomiasis Africana non specificata

B60.1Akantoamebijaza - Acanthamoebiasis

B47.1Aktinomicetom - Actinomycetoma

B40.0Akutna blastomikoza pluća - Blastomycosis pulmonis acuta

B57.1Akutna Chagasova bolest bez oštećenja srca - Morbus Chagas acutus, sine laesione cordis

B57.0†Akutna Chagasova bolest srca - Morbus Chagas acutus cardialis

B17.0Akutna delta superinfekcija nosioca hepatitisa B - Infectio delta (super) acuta geronis hepatitidis B

B39.0Akutna histoplazmoza pluća, uzročnik H. capsulatum - Histoplasmosis pulmonis capsularis acuta

B38.0Akutna kokcidioidomikoza pluća - Coccidioidomycosis pulmonis acuta

B17.2Akutna zapaljenja jetre izazvana virusom E - Hepatitis acuta E

B15Akutni hepatitis A - Hepatitis acuta A

B16Akutni hepatitis B - Hepatitis acuta B

B23.0Akutni sindrom side - Syndroma HIV acuta

B30.3†Akutno epidemičko hemoragijsko zapaljenje vežnjače izazvano enterovirusima - Conjunctivitis haemorrhagica epidemica acuta (enteroviralis) (H13.1*)

B17.9Akutno virusno zapaljenja jetre, neoznačeno - Hepatitis viralis acuta non specificata

B15.9Akutno zapaljenje jetre izazvano virusom A, bez hepatičke kome - Hepatitis A sine comate hepatico

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: