Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

B43.1Apsces mozga izazvan feomicesom - Abscessus cerebri phaeomycoticus

B43.2Apsces i cista potkožnog tkiva izazvani feomicesom - Abscessus phaeomycoticus et cystis subcutanea phaeomycotica

B60.1Akantoamebijaza - Acanthamoebiasis

B88.0Infestacije grinjama - Acariases

B47.1Aktinomicetom - Actinomycetoma

B97.0Adenovirus kao uzročnik bolesti - Adenovirus ut causa morborum

B96Ostali označeni bakterijski agensi kao uzrok bolesti - Agentes bacteriales ut causa morborum alii, specificati

B96.8Drugi označeni bakterijski agensi kao uzročnik bolesti - Agentes bacteriales ut causa morborum alii, specificati

B98.8Drugi označeni agensi kao uzročnici bolesti - Agentes bacterialies alii ut causa morborum

B97Virusi agensi kao uzročnici bolesti - Agentes virales ut causa morborum

B97.8Drugi virusi kao uzročnik bolesti - Agentes virales ut causa morborum alii

B98Ostali označeni uzročnici zaraznih bolesti - Agentus infectivi specificati, alii

B48.2Alesherijaza - Allescheriasis

B76.8Druge bolesti kukastih crva - Ancylostomiases aliae

B76.0Ankilostomijaza, uzročnik Ancylostoma duodenale - Ancylostomiasis duodenalis

B76.9Bolest kukastih crva, neoznačena - Ancylostomiasis non specificata

B83.2Parastrongilijaza, uzročnik Parastrongulus Costaricensis - Angiostrongyliasis

B81.3Angiostrongilijaza creva, uzročnik Angiostrongylus intestinalsis - Angiostrongyliasis intestinalis

B81.0Anisakijaza, uzročnik larve Anisakis - Anisakiasis

B77Askarijaza - Ascariasis

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: