Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

B02.3Bolest oka izazvano virusom herpes zostera - Morbus oculi zostricus

B02.7Rasijani herpes zoster - Herpes zoster disseminatus

B02.8Herpes zoster sa drugim komplikacijama - Herpes zoster cum complicationibus aliis

B02.9Herpes zoster bez komplikacije - Herpes zoster sine complicatione

B03Velike boginje - Variola vera

B04Majmunske boginje - Variola Simiaca

B05Male boginje - Morbilli

B05.0†Zapaljenje mozga izazvano virusom malih boginja - Encephalitis morbillosa (G05.1 *)

B05.1†Zapaljenje moždanica izazvano virusom malih boginja - Meningitis morbillosa (G02.0*)

B05.2†Zapaljenje pluća izazvano virusom malih boginja - Pneumonia morbillosa (J17.1*)

B05.3†Zapaljenje srednjeg uva izazvano virusom malih boginja - Otitis media morbillosa (H67.1*)

B05.4Male boginje sa crevnim komplikacijama - Morbilli cum complicationibus intestinalibus

B05.8Male boginje sa drugim komplikacijama - Morbilli cum complicationibus aliis

B05.9Male boginje bez komplikacije - Morbilli sine complicatione

B06Rubeola - crvenka - Rubeola

B06.0†Rubeola sa neurološkim komplikacijama - Rubeola cum complicationibus neurologicis

B06.8Rubeola sa drugim komplikacijama - Rubeola cum complicationibus aliis

B06.9Rubeola bez komplikacije - Rubeola sine complicatione

B07Virusne bradavice - Verrucae virales

B08Ostale virusne infekcije sa promenama na koži i sluznicama - Infectiones virales cum laesionibus cutaneis et mucocutaneis aliae

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: