Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

A48.0„Gasna” gangrena - Gas gangraena, Gangraena gaseosa

A42Aktinomikoza - Actinomycosis

A42.0Aktinomikoza pluća - Actinomycosis pulmonalis

A42.1Aktinomikoza trbušnih organa - Actmomycosis abdominalis

A42.2Aktinomikoza vrata i lica - Actinomycosis cervicofacialis

A42.9Aktinomikoza, neoznačena - Actinomycosis non specificata

A71.1Aktivni trahom - Trachoma floridum

A19.0Akut Akutna rasijana tuberkuloza, označene lokalizacije - Tuberculosis miliaris acuta, loci specificati

A80Akutna dečja paraliza - Poliomyelitis acuta

A80.1Akutna dečja paraliza izazvana unesenim divljim virusom - Poliomyelitis paralytica acuta, virus ferum importatum

A80.2Akutna dečja paraliza izazvane divljim virusom - Poliomyelitis paralytica acuta (virus ferum autochtonum)

A80.9Akutna dečja paraliza, neoznačena - Poliomyelitis acuta non specificata

A80.0Akutna dečja paraliza, posle vakcinacije - Poliomyelitis paralytica acuta postvaccinalis

A06.0Akutna dizenterija izazvano amebama - Dysenteria amoebica acuta

A80.4Akutna neparalitička dečja paraliza - Poliomyelitis acuta non paralytica

A19.2Akutna rasijana tuberkuloza, neoznačena - Tuberculosis miliaris acuta, non specificata

A19.1Akutna rasijana tuberkuloza, višestrukih lokalizacija - Tuberculosis miliaris acuta, locorum multiplicium

A39.2Akutna sepsa izazvana meningokokom - Sepsis meningococcica acuta

A24.1Akutni i perakutni šap - Melioidosis acuta et melioidosis fulminans

A08.1Akutno Norwalkovo oboljenje želuca i tankog creva - Gastroenteropathia acuta Norwalk

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: