Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

A02.0Zapaljenje tankog creva izazvano salmonelama - Enteritis salmonellosa

A08.3Drugo zapaljenje tankog creva izazvano virusima - Enteritis viralis alia

A04.6Zapaljenje creva, uzročnik Yersinia enterocolitica - Enteritis yersiniosa enterocolitica

A46Crveni vetar - Erysipelas

A26Erizipeloid - Erysipeloides

A26.0Erizipeloid kože - Erysipeloides cutaneus

A26.9Erizipeloid, neoznačen - Erysipeloides non specificatus

A26.8Drugi oblici erizipeloida - Erysipeloides, formae aliae

A77.8Druge osipne groznice koje prenose krpelji - Febres exanthematosae ixodibus transmissae aliae

A96.8Druge hemoragijske groznice izazvane arenavirusima - Febres haemorrhagicae arenavirales aliae

A98Ostale hemoragijske groznice izazvane virusima - Febres haemorrhagicae virales aliae

A98.8Druge označene hemoragijske groznice uzrokovane virusima - Febres haemorrhagicae virales aliae specificatae

A92.8Druge označene groznice izazvane virusima koje prenose komarci - Febres virales anophelis tranamissae aliae, specificatae

A92Ostale groznice izazvane virusima koje prenose komarci - Febres virales anophelis transmissae aliae

A93Ostale groznice izazvane virusima koji prenose insekti - Febres virales arthropodibus transmissae aliae

A93.8Druge označene groznice izazvanw virusima koje prenose insekti - Febres virales arthropodibus transmissae aliae, specificatae

A48.4Crvena brazilska osipna groznica - Febris Brasiliana purpurica

A90Groznica denga - Febris dengue (Denga classica)

A91Denga groznica sa krvarenjem - Febris dengue haemorrhagica

A92.2Venecuelska konjska groznica - Febris equina Venezuelensis

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: