Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

A83.1Zapadno konjsko zapaljenje mozga - Encephalitis equinae accidentalis

A83.2Istočno konjsko zapaljenje mozga - Encephalitis equinae Orientalis

A84.1Centralnoevropsko zapaljenje mozga - Encephalitis Europae centralis ixodibus transmissa

A83.0Japansko zapaljenje mozga - Encephalitis Japonica

A84.0Dalekoistočno zapaljenje mozga - Encephalitis Orientis extremi ixodibus transmissa

A83.3Zapaljenje mozga St. Louis - Encephalitis St. Louis

A85Ostalo zapaljenje mozga izazvano virusima - Encephalitis viralis alia

A85.8Drugo označeno zapaljenja mozga izazvano virusima - Encephalitis viralis alia, specificata

A83Zapaljenje mozga izazvano virusima koje prenose komarci - Encephalitis viralis anophelis transmissa

A83.8Drugo zapaljenje mozga izazvano virusima koje prenose komarci - Encephalitis viralis anophelis transmissa alia

A83.9Zapaljenje mozga izazvano virusima koje prenose komarci, neoznačeno - Encephalitis viralis anophelis transmissa non specificata

A85.2Zapaljenje mozga izazvano virusima koje prenose insekti, neoznačeno - Encephalitis viralis arthropodibus transmissa non specificata

A84Zapaljenje mozga izazvano virusima koje prenose krpelji - Encephalitis viralis ixodibus transmissa

A84.8Drugo zapaljenje mozga izazvano virusima koje prenose krpelji - Encephalitis viralis ixodibus transmissa alia

A84.9Zapaljenje mozga izazvano virusima koje prenose krpelji, neoznačeno - Encephalitis viralis ixodibus transmissa non specificata

A86Zapaljenje mozga izazvano virusima, neoznačeno - Encephalitis viralis non specificata

A08.2Zapaljenje tankog creva izazvano adenovirusima - Enteritis adenoviralis

A04.5Zapaljenje creva, uzročnik Campylobacter - Enteritis campylobacterialis

A04.7Zapaljenje creva, uzročnik Clostridium difficile - Enteritis per Clostridium difficile

A08.0Zapa Zapaljenje tankog creva izazvano rotavirusima - Enteritis rotaviralis

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: