Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

A94Groznica izazvana virusima koje prenose insekti, neoznačena - Febris viralis arthropodibus transmissa non specificata

A95Žuta groznica - Febris flava

A95.0Šumska žuta groznica - Febris flava silvatica

A95.1Urbana žuta groznica - Febris flava urbana

A95.9Žuta groznica, neoznačena - Febris flava non specificata

A96Hemoragijska groznica izazvana arenavirusima - Febris haemorrhagica arenaviralis

A96.0Hemoragijska groznica Junin - Febris haemorrhagica Junin

A96.1Hemoragijska groznicaMachupo - Febris haemorrhagica Machupo

A96.2Lasa groznica - Febris lassa

A96.8Druge hemoragijske groznice izazvane arenavirusima - Febres haemorrhagicae arenavirales aliae

A96.9Hemoragijska groznica izazvana arenavirusima, neoznačena - Febris haemorrhagica arenaviralis non specificata

A98Ostale hemoragijske groznice izazvane virusima - Febres haemorrhagicae virales aliae

A98.0Krimsko-kongoanska hemoragijska groznica - Febris haemorrhagica Crim-Congo

A98.1Omska hemoragijska groznica - Febris haemorrhagica Omsk

A98.2Šumska bolest Kyasanura - Morbus silvaticus Kyasanur

A98.3Marburgška virusna bolest - Morbus viralis Marburg

A98.4Bolest Ebola izazvana virusom - Morbus viralis Ebola

A98.5Hemoragijska groznica sa bubrežnim sindromom - Febris haemorrhagica cum syndroma renali

A98.8Druge označene hemoragijske groznice uzrokovane virusima - Febres haemorrhagicae virales aliae specificatae

A99Hemoragijska virusna groznicas, neoznačena - Febris haemorrhagica viralis non specificata

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: