Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

A75.2Pjegavac, uzročnik Rickettsia typhi - Febris typhica per Rickettsiam typhi

A75.3Pjegavac, uzročnik Rickettsia tsutsugamushi - Febris typhica per Rickettsiam tsutsugamushi

A75.9Tifusna groznica, neoznačena - Febris typhica non specificata

A77Osipna groznica koju prenose krpelji - Febris exanthematosa ixodibus transmissa

A77.0Osipna groznica, uzročnik Rickettsia rickettsii - Febris exanthematica per Rikettsiam Rickettsii

A77.1Osipna groznica, uzročnik Rickettsia conori - Febris exanthematosa per Rikettsiam conori

A77.2Osipna groznica, uzročnik Rickettsia siberica - Febris exanthematosa per Rickettsiam Sibericam

A77.3Osipna groznica, uzročnik Rickettsia Australis - Febris exanthematosa per Rickettsiam Australiensem

A77.8Druge osipne groznice koje prenose krpelji - Febres exanthematosae ixodibus transmissae aliae

A77.9Osipna groznica koju prenose krpelji, neoznačena - Febris exanthematosa non specificata

A78Kju-groznica - Febris Q

A79Ostale rikecioze - Rickettsioses aliae

A79.0Rovovska groznica - Febris fossae - „trench-fever”

A79.1Rikecijske boginje, uzročnik Rickettsia akari - ,,Rickettsialopox”, per Rickettsiam akari

A79.8Druge označene rikecioze - Rickettsioses aliae, specificatae

A79.9Rikecioza, neoznačena - Rickettsiosis non specificata

A80Akutna dečja paraliza - Poliomyelitis acuta

A80.0Akutna dečja paraliza, posle vakcinacije - Poliomyelitis paralytica acuta postvaccinalis

A80.1Akutna dečja paraliza izazvana unesenim divljim virusom - Poliomyelitis paralytica acuta, virus ferum importatum

A80.2Akutna dečja paraliza izazvane divljim virusom - Poliomyelitis paralytica acuta (virus ferum autochtonum)

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: