Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

A15.9Tuberkuloza organa za disanje, potvrđena bakteriološki i histološki, neoznačena - Tuberculosis organorum respiratoriorum per bacteriologiam et histologiam confirmata non specificata

A16Tuberkuloza organa za disanje, nepotvrđena bakteriološki i histološki - Tuberculosis organorum respiratoriorum, per bacteriologiam et histologiam non confirmata

A16.0Tube Tuberkuloza pluća, bakteriološki i histološki negativna - Tuberculosis pulmonis per bacteriologiam et histologiam negativa

A16.1Tuberkuloza pluća, bez bakteriološkog i histološkog ispitivanja - Tuberculosis pulmonis, sine exploratione bacteriologica et histologica

A16.2Tuberkuloza pluća, bez bakteriološke ili histološke potvrde - Tuberculosis pulmonis, sine confirmatione bacteriologica et histologica

A16.3Tuberkuloza limfnih čvorova u grudnom košu, bez bakteriološkog i histološkog ispitivanja - Tuberculosis lymphonodorum intrathoracalium

A16.4Tuberkuloza grkljana, dušnika i dušnice, bez bakteriološkog i histološkog ispitivanja - Tuberculosis laryngis, tracheae et bronchi

A16.5Tuberkulozno zapaljenje plućne maramice, bez bakteriološkog i histološkog ispitivanja - Pleuritis tuberculosa

A16.7Primarna tuberkuloza pluća, bez bakteriološkog i histološkog ispitivanja - Tuberculosis pulmonis primaria

A16.8Druga tuberkuloza organa za disanje, bez bakteriološkog i histološkog ispitivanja - Tuberculosis organorum respiratoriorum alia

A16.9Tuberkuloza organa za disanje, bez bakteriološkog i histološkog ispitivanja, neoznačena - Tuberculosis organorum respiratoriorum non specificata

A17.0†Tuberkulozno zapaljenje moždanica - Meningitis tuberculosa (G01*)

A17.1†Tuberkulozni granulom moždanica - Tuberculoma meningium (G07 *)

A17.8†Druga tuberkuloza nervnog sistema - Tuberculosis systematis nervosi alia

A17.9†Tuberkuloza nervnog sistema, neoznačena - Tuberculosis systematis nervosi non specificata

A17†Tuberkuloza nervnog sistema - Tuberculosis systematis nervosi

A18Tuberkuloza ostalih organa - Tuberculosis organorum aliorum

A18.0†Tuberkuloza kostiju i zglobova - Tuberculosis ossium et articulorum

A18.1Tuberkuloza polno-mokraćnog sistema - Tuberculosis systematis genitourinarii

A18.2Tuberkuloza perifernih limfnih čvorova - Tuberculosis lymphoglandularum peripherica

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: