Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

A05.8Druga označena trovanja hranom izazvana bakterijama - Intoxicationes alimentariae bacteriales aliae, specificatae

A05.9Trovanje hranom izazvano bakterijama, neoznačeno - Intoxicatio alimentaria bacterialis non specificata

A06Amebijaza - Amoebiasis

A06.0Akutna dizenterija izazvano amebama - Dysenteria amoebica acuta

A06.1Hronična amebijaza creva - Amoebiasis intestinalis chronica

A06.2Nedizenteričko zapaljenje debelog creva izazvano amebama - Colitis amoebica non dysenterica

A06.3Amebomcreva - Amoeboma intestinale

A06.4Apsces jetre izazvan amebama - Abscessus hepatis amoebicus

A06.5†Apsces pluća izazvan amebama - Abscessus pulmonis amoebicus (J99.8*)

A06.6†Apsces mozga izazvan amebama - Abscessus cerebri amoebicus (G07*)

A06.7Amebijaza kože - Amoebiasis cutanea

A06.8Infekcija druge lokalizacije izazvana amebama - Infectio amoebica, loci alterius

A06.9Amebijaza, neoznačena - Amoebiasis non specificata

A07Ostale bolesti creva izazvane protozoama - Morbi intestinales protozoici alii

A07.0Balantidijaza - Balantidiasis

A07.1Gjardijaza (lamblijaza) - Giardiasis (lambliasis)

A07.2Kriptosporidijaza - Cryptosporidiasis

A07.3Izosporijaza - Isosporiasis

A07.8Druge označene bolesti creva izazvane protozoama - Morbi intestinales protozoici alii, specificati

A07.9Crevna bolest izazvane protozoama, neoznačena - Morbus intestinalis protozoicus non specificatus

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: