Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

A03.3Dizenterija, uzročnik Shigella sonnei - Dysenteria bacillaris per Shigellam sonnei

A03.8Druge Šigeloze - Shigelloses aliae

A03.9Dizenterija, neoznačena - Shigellosis non specificata

A04Ostale infekcije creva izazvane bakterijama - Infectiones intestinales bacteriales aliae

A04.0Infekcija creva, uzročnik enteropatogena Escherichia coli - Infectio intestinalis per Escherichiam coli enteropathogenem

A04.1Infekcija creva, uzročnik enterotoksigena Escherichia coli - Infectio intestinalis per Escherichiam coli enterotoxigenem

A04.2Infekcija creva, uzročnik enteroinvazivna Escherichia coli - Infectio intestinalis per Escherichiam coli enteroinvasivam

A04.3Infekcija creva, uzročnik enterohemoragijska Escherichia coli - Infectio intestinalis per Escherichiam coli enterohaemorrhagicam

A04.4Druge infekcije creva, uzročnik Escherichia coli - Infectiones intestinales per Escherichiam coli aliae

A04.5Zapaljenje creva, uzročnik Campylobacter - Enteritis campylobacterialis

A04.6Zapaljenje creva, uzročnik Yersinia enterocolitica - Enteritis yersiniosa enterocolitica

A04.7Zapaljenje creva, uzročnik Clostridium difficile - Enteritis per Clostridium difficile

A04.8Druge označene infekcije creva izazvane bakterijama - Infectiones intestinales bacteriales aliae specificatae

A04.9Infekcija creva, izazvana bakterijama, neoznačena - Infectio intestinalis bacterialis non specificata

A05Ostala trovanja hranom izazvana bakterijama - Intoxicationes alimentariae bacteriales aliae

A05.0Trovanje hranom izazvano stafilokokom - Intoxicatio alimentaria staphylococcica

A05.1Trovanje pokvarenom hranom - Botulismus

A05.2Trovanje hranom, uzročnik Clostridium perfringens (Clostridium - welchii) - Intoxicato alimentaria per Clostridium perfringentem (Clostridium welchii)

A05.3Trovanje hranom, uzročnik Vibrio parahaemolytica - Intoxicatio alimentaria per Vibrionem parahaemolyticam

A05.4Trovanje hranom, uzročnik Bacillus cereus - Intoxicatio alimentaria per Bacillum cereum

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: