Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

A87.2Limfocitarno zapaljenje sudovnjače oka i moždanica izazvano virusima - Choriomeningitis lymphocytica viralis

A06.2Nedizenteričko zapaljenje debelog creva izazvano amebama - Colitis amoebica non dysenterica

A74.0†Zapaljenje vežnjače izazvano hlamidijom - Conjunctivitis chlamydialis (H13.1 *)

A07.2Kriptosporidijaza - Cryptosporidiasis

A36Difterija - Diphtheria

A36.8Druga difterija - Diphtheria alia

A36.3Difterija kože - Diphtheria cutanea

A36.2Difterija grkljana - Diphtheria laryngica

A36.1Difterija nosa i ždrela - Diphtheria nasopharyngica

A36.9Difterija, neoznačena - Diphtheria non specificata

A36.0Difterija ždrela - Diphtheria pharyngica

A06.0Akutna dizenterija izazvano amebama - Dysenteria amoebica acuta

A03.2Dizenterija, uzročnik Shigella boydii - Dysenteria bacillaris per Shigellam boydii

A03.1Dizenterija, uzročnik Shigella flexneri - Dysenteria bacillaris per Shigellam flexneri

A03.3Dizenterija, uzročnik Shigella sonnei - Dysenteria bacillaris per Shigellam sonnei

A03.0Dizenterija, uzročnik Shigella dysenteriae - Dysenteria bacillaris shigellosa

A85.1†Zapaljenje mozga izazvano adenovirusima - Encephalitis adenoviralis (G05.1*)

A83.4Australijsko zapaljenje mozga - Encephalitis Australiensis

A83.5Kalifornijsko zapaljenje mozga - Encephalitis Californiensis

A85.0†Zapaljenje mozga izazvano enterovirusima - Encephalitis enteroviralis (G05.1*)

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: