Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Shizofrenija, shizotipski poremećaji i sumanuti poremećaji (F20-F29)

 • Napomena:
 • Ova podgrupa obuhvata: shizofreniju, shizotipske poremećaje, stalne sumanute poremećaje i veliku grupu akutnih i prolaznih poremećaja. Shizofrenija je najvažniji poremećaj ove podgrupe. Shizoafektivni poremećaji su zadržani ovde, iako je njihova priroda kontraverzna.

Lista bolesti

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: