Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja izazvani upotrebom psihoaktivnih supstanci (F10-F19)

 • Napomena:
 • Poremećaji saznavanja, afekta, ličnosti ili ponašanja, posle duže vremene upotrebe alkohola ili droga, koji perzistiraju, mogu se pouzdano svrstati u ovu dijagnostičku kategoriju. Početak poremećaja treba direktno povezati sa upotrebom psihoaktivne supstance. Slučajeve u kojima se početni znaci poremećaja pojavljuju kasnije nego epizode (a), kod upotrebe te supstancije, treba šifrirati ovde samo kad je jasno da upotrebljiv raspoloživi podatak ukazuje na rezidualnu posledicu upotrebe psihoaktivne supstance. Ponavljane epizode mogu se razlikovati od psihoze na osnovu epizodičke prirode (često), vrlo kratkog trajanja i udvostručavaju doze za doživljavanje ranijih iskustava sa alkoholom i drogom.
 • Uključuje se:
 • Dementia alcoholica NOS
 • gradus levis
 • Syndroma cerebri alcoholica chronica
 • Disordo perceptionis posthallucinogenes
 • affectivus residualis
 • psyhoticus tardivus propter usum substantiarum psychoactivarum
 • personalitatis et morum residualis
 • „Flachbacks”
 • Isključuje se:
 • Syndroma Korsakov alcoholica sive propter usum substantiarum psychoactivarum (F10.6-F19.6
 • Status psychoticus (F10.5-F19.5)
 • .8 Drugi duševni poremećaji i poremećaji ponašanja - Disordines mentales et disordines morum alii
 • .9 Duševni poremećaj i poremećaj ponašanja, neoznačen - Disordo mentalis et disordo morum non specificatus

Lista bolesti

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: