Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Posledice zaraznih i parazitarnih bolesti (B90-B94)

 • Napomena:
 • Ove kategorije se koriste da označe stanja u kategorijama (A00-A89) kao uzroke sekvela, koja su klasifikovana na drugom mestu. „Sekvele” uključuju stanja označena kao takva; takođe uključuju kasne posledice bolesti koje se mogu klasifikovati u gore navedene kategorije, ako ima dokaza, da bolesti sama po sebi nije više prisutna. Za upotrebu ovih kategorija sa pravilima šifriranja upoznati se u knjizi 2.

Lista bolesti

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: