Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Ljekovi, preparati i biološke supstance koje uzrokuju neželjene efekte pri lečenju (Y40-Y59)

 • Napomena:
 • Za spisak specifičnih lekova sa četvorocifrenom šifrom videti Tabelu lekova i hemikalija u Abecednom indeksu.
 • Isključuje se:
 • Nesreće uzrokovane načinom davanja lekova, preparata i bioloških supstanci u medicinskom i hirurškom lečenja (Y60-Y69)

Lista bolesti

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: