Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Padovi (W00-W19)

 • Napomena:
 • Videti četvorocifrene potkategorije
 • Isključuje se:
 • Nasilje (Y01-Y02)
 • Pad (u) (sa):
 • životinje (V80.-)
 • zgrade u plamenu (X00.-)
 • u vatru (X00-X04, X08-X09)
 • u vodu (sa davljenjem i potapanjem) (W65-W74)
 • mašine (u radu) (W28-W31)
 • transportnog vozila (V01-V99)
 • Namerno samopovređivanje (X80-X81)
 • Inanitio ad casum (R29.6)

Lista bolesti

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: